Neem vrijblijvend contact op via info@mfc-coach.nl of via 06-23 597 399

Kruisakker 6a - 5674 TZ Nuenen

MFC uw financiële coach biedt het MKB verlichting van de administratieve verplichtingen:

 • het uitzoeken van al uw papieren
 • de administratie opzetten en/ of invoeren
 • het verzorgen vantussentijdse rapportages
 • het samenstellen van uw jaarrekening
 • het verzorgen van al uw fiscale aangiften

Als ondernemer heeft u bepaalde administratieve verplichtingen, wat u een hoop werk kan bezorgen. MFC neemt u graag dit werk uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming.
MFC werkt zeer nauwkeurig en heeft o.a. als speerpunt u duidelijkheid en overzicht te geven in de financiële positie van uw onderneming, zodat u uw onderneming beter kunt (bij-)sturen.


Het uitzoeken van al uw papieren
Of u het digitaal of in een schoenendoos aanlevert, MFC zoekt het graag voor u uit.
Wij sorteren al uw administratieve bescheiden zodat deze op de juiste manier geboekt kunnen worden.


Onderstaande gegevens over de onderneming behoren tot uw administratie.

 • Inkoopfacturen
 • Verkoopfacturen
 • Bank- en giroafschriften
 • Kassabonnen
 • Contracten


De administratie opzetten en/ of invoeren
U kunt uw boekhouding compleet door MFC laten verzorgen. Daartoe zullen we eerst met u een administratie opzetten. Een aantal aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld:

 • Een zakelijke rekening. Het is zeer aan te bevelen om de zakelijke administratie gescheiden te houden van de privé-uitgaven. Het is
  dus handig om een aparte giro- of bankrekening te hebben waarover alle zakelijke inkomsten en uitgaven lopen.
 • De aanvraag van een BTW-nummer
 • Een overzichtelijk systeem voor uw administratieve bescheiden
 • Een urenadministratiesysteem om te kunnen aantonen dat voldoen wordt aan het urencriterium daar dit een voorwaarde is voor de
  ondernemersaftrek
 • Rittenadministratie van het zakelijk gebruik van de privéauto en/ of het privé gebruik van de zakelijk auto als dit onder de 500 km
  per jaar blijft


Als u besluit uw administratie door MFC te laten uitvoeren, controleren wij elk stukje boekhouding dat u naar ons stuurt voordat het verwerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan verkoopnummering, vermogensetikettering en kostenplaatsing.


Het verzorgen vantussentijdse rapportages
Op verzoek kan MFC u tijdens een lopend boekjaar inzicht verschaffen in uw balans en resultatenrekening. Het tussentijds opstellen van rapportages kan in twee vormen: rapportage in dezelfde vorm als een jaarrekening of een op maat ontwikkelde rapportage met specifieke aandacht voor zaken die voor u van belang zijn.


Welke (tussentijdse) rapportages u nodig heeft hangt af van het doel van de rapportage. Voor financiering voldoet meestal de jaarrekening. Soms is een ondernemingsplan nodig. Afhankelijk van uw wensen kan MFC voor uw onderneming rapporten op maat ontwikkelen.


Het samenstellen van uw jaarrekening
Naast het voor u samenstellen van de jaarrekening verzorgt MFC ook:

 • de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel
 • uw aangiften -en suppletieaangifte voor de omzetbelasting
 • de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders


Het verzorgen van al uw fiscale aangiften
Op basis van uw administratie rekent MFC voor u uit wat u aan belasting moet betalen of retour ontvangt. Indien nodig vragen wij uitstel voor u aan en/of dienen we een bezwaarschrift voor u in.

Welke fiscale aangiften kan MFC voor u verzorgen?

 • Aangifte omzetbelasting en ICP
 • Aangifte inkomstenbelasting voor u en uw partner
 • Aangifte vennootschapsbelasting


Naast deze regelmatig voorkomende aangiften zijn er nog aangiften die eenmalig of incidenteel voorkomen. Ook deze verzorgt MFC graag voor u.


MFC beoordeelt welke zaken voor u en uw onderneming belangrijk zijn en voor welke zaken uverantwoordelijk bent. Indien nodig verzorgt MFC deze voor u. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Var- verklaring
 • Kor regeling
 • Arbeidscontract
 • Doen van schatting
 • Aangifte voor het CBS


Door een nauwe samenwerking en jarenlange ervaring met diverse externe collega’s kan MFC ook de gehele salarisadministratie voor u verzorgen, juridische adviezen verstrekken, notariële werkzaamheden verzorgen etc. Kortom wij als MFC willen onze klanten graag een compleet pakket aanbieden om de gehele 'papieren barrière' voor onze klanten zo doorzichtig mogelijk te maken.(